JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nlArbeidsconflicten

Door moeizaam overleg, hiërarchische structuren, veranderingen in de organisatie of re-integratie kunnen in werksituaties arbeidsconflicten ontstaan. Arbeidsconflicten hebben grote invloed op het werkplezier en de productiviteit en vaak ook op de thuissituatie.

Mediation is in dit soort situaties zeer vruchtbaar gebleken. Doordat ik als neutrale gespreksleider zorg dat je verhaal gehoord wordt, ontstaat ruimte om samen op een constructieve, zakelijke manier naar toegespitste oplossingen te zoeken, die blijvend verbetering geven.

Een betere start bij re-integratie en ontslag

Ook wanneer je geconfronteerd wordt met ontslag, blijft het belangrijk de eigen belangen zo goed mogelijk te representeren. Een weloverwogen re-integratie plan kan ook veel moeilijkheden voorkomen en leidt tot een succesvoller voortzetting van het dienstverband.

Zoek je mediation in Amsterdam voor het oplossen van arbeidsconflicten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

.