JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nl

mediator...
......................................

www.rechtspraak.nl
Hier vind je onafhankelijke verslagen van in de praktijk gevoerde mediations. Deze werden uitgevoerd in het kader van de proef “mediaton naast rechtspraak” die in opdracht van het ministerie van justitie werd gehouden.

www.mediationnaastrechtspraak.nl
Biedt veel informatie over mediation. Geschreven voor partijen die al in een gerechtelijke procedure verwikkeld zijn en deze willen bevriezen om mediation te proberen. Mediation kan uiteraard ook gestart worden zonder dat er een gerechtelijke procedure loopt.

www.nmi-mediation.nl
Het Nederlands Mediation Instituut is de kwaliteitswaakhond van mediation in Nederland. In het kader van de kwaliteitsbewaking stelt het Instituut eisen aan zowel de basisopleiding als de permanente opleiding waaraan de aangesloten mediators moeten voldoen en is een klacht- en tuchtrechtregeling van kracht op alle mediations die de aangesloten mediators uitvoeren.

www.justitie.nl
kies conflictoplossing voor inzicht in de wijze waarop binnen justitie over alternatieve vormen van conflictoplossing, waaronder mediation, wordt gedacht.

www.hetjl.nl
Onafhankelijke publieke organisatie die gratis informatie en advies geeft over de verschillende manieren van geschillenbeslechting, waarvan mediation er één is.

interessante sites.......................