JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nl

mediator...
......................................


Mediation zal vrijwel altijd goedkoper zijn dan een volledig doorlopen juridische procedure. Mijn honorarium is 180 Euro per uur. Gemiddeld zijn voor een afgeronde mediation ongeveer 6 contacturen nodig.

Naast mijn uurtarief kunnen zich andere kosten voordoen. Willen jullie bijvoorbeeld een advocaat bij de mediation betrekken? Een gezamenlijke of ieder een eigen? Moet er een locatie gehuurd worden waar de gesprekken plaatsvinden? Worden er reiskosten gemaakt? Wordt er advies gevraagd aan specifieke deskundigen?

In de regel worden de kosten van de mediation door jullie gedeeld, tenzij jullie hierover andere afspraken maken.

Voor een verkennend gesprek ter oriëntatie op mediation reken ik overigens niets.

kosten......................................