JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nl

mediator...
......................................

Mediation

Mediation is een oplossingsgerichte methode van conflicthantering ontwikkeld als alternatief voor procederen maar het werkt ook buiten een juridische context. De mediator ondersteunt als neutrale gesprekspartner de betrokkenen bij het ombuigen van de escalerende mechanismen van het conflict naar productievere interactie.

Mediation is geen therapie. Niet jullie persoon maar het conflict dat jullie opgelost willen zien wordt onder de loep gelegd. De gemiddelde doorlooptijd van een mediation is zes weken. Vaak zijn ongeveer 3 gesprekken van ca. twee uur nodig. Mediation is een oplossingsgericht proces dat zeer effectief is gebleken. Als de mediation slaagt worden de afspraken vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst.

Zelfbeschikking

Een belangrijk uitgangspunt van mediation is zelfbeschikking. Zo kun je de mediation altijd afbreken en ben je zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Een zelfgekozen oplossing blijkt in de praktijk beter nageleefd én beter beoordeeld te worden dan een door de rechter opgelegde oplossing.

Door het toepassen van verschillende technieken (uit o.a. conflictenleer, communicatiewetenschap en onderhandelingstheorieën) coach ik jullie door de verschillende fases van het proces heen naar jullie eigen oplossing.

Als mediator verzorg ik bemiddeling in Amsterdam en omgeving in uiteenlopende zaken, zoals bij problemen rond ouderschapsplan, arbeidsconflicten, zakelijke geschillen, omgangsregeling en echtscheidingsconvenant. Kijk voor praktijkvoorbeelden onder interessante sites.

mediation..................................