JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nl

mediator...
......................................


Vaak gaat een conflict in meerdere of mindere mate gepaard met emoties. Het is goed om te weten welke emoties er spelen, al was het maar omdat onuitgesproken wrevel de daadkracht van de deelnemers kan blokkeren. In die zin spelen emoties dus bij mediation een rol maar verder doen we er niets mee: mediation is geen therapie en ik ben geen therapeut.

Niet je persoon, maar jullie conflict wordt ontleed.

geen therapie............................