JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nl

mediator...
......................................


In principe komen vele soorten conflicten voor mediation in aanmerking: echtscheiding, arbeidsgeschillen, familieruzie (b.v. over erfenis) onenigheid over samenwerking in maatschappen, verschil van mening met zakelijke partijen (zowel tussen ondernemingen als binnen een onderneming) en strijd tussen buren, om er een paar te noemen.

Er is een aantal algemene criteria die voorspellen in welke gevallen mediation succesvol zal zijn: is er onderhandelingsruimte; heb je belang bij een snelle oplossing; hebben jullie naderhand nog met elkaar te maken; zoek je naar maatwerk; in hoeverre is het conflict geëscaleerd en zijn er alternatieven die in dit geval geschikter zijn dan mediation?

Als je onbekend bent met mediation is het lastig om in te schatten of het bij je past en of het de beste aanpak is.

Een gratis verkennend gesprek kan dan inzicht geven. Het is belangrijk dat alle betrokkenen aanwezig zijn, dan krijgt iedereen meteen een indruk hoe het is om onder leiding van een neutrale derde te praten. Ook blijkt dan of we dezelfde taal spreken: dat blijkt namelijk voor deelnemers de beste succesindicator te zijn!

De beste test lijkt dus een kosteloos verkennend gesprek. Dit is een uitstekende manier om geïnformeerd en gemotiveerd met mediation te starten of misschien wel om er juist vanaf te zien!

test: wanneer, wanneer niet?.......