JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nl

mediator...
......................................


Bij conflicten die je niet aan een advocaat zou voorleggen heb je nu een laagdrempelig alternatief: mediation. Ook ten opzichte van procederen heeft mediation voordelen:

Mediation werkt snel. Voor een afgeronde mediation worden gemiddeld drie gesprekken gevoerd in ongeveer zes weken. De doorlooptijd van een rechtszaak is vaak jaren.

Mediation is succesvol. In een proef met geëscaleerde conflicten bleek toch nog 68% in mediation te slagen.

In mediation hou je zelf de controle. Deelnemers zeggen tevredener met de uitkomst te zijn en deze wordt in de praktijk beter nageleefd dan een van bovenaf opgelegde uitkomst.

Mediation is relatief goedkoop.

Mediation is beter voor de verstandhouding. Een rechtszaak drijft mensen uit elkaar terwijl mediation vaak voor herstel van de relatie zorgt.

Mediation gaat uit van de win-wingedachte. Een gerechtelijke uitspraak kent meestal een winnaar en een verliezer terwijl mediation tot een oplossing leidt die voor jullie beiden bevredigend is.

Mediation is maatwerk. Elementen die feitelijk of juridisch niet met het conflict te maken hebben kunnen onderdeel van de oplossing worden. Dit gebeurt in de praktijk vaak en levert niet zelden mooie resultaten op. De rechter heeft niet zo veel vrijheid: hij kan slechts het recht toepassen.

Mediation en rechtspraak zijn niet de enige manieren om met conflicten om te gaan. Bij twijfel over de juiste aanpak, kunnen jullie een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend, verkennend gesprek maken waarin we aftasten wat in jullie geval de beste aanpak is.

Voordelen
voordelen................................