JM

judith moody

 

t: 06-147.80.148
e:moody@xs4all.nl

mediator...
......................................


Ik werk uitsluitend op afspraak zowel vanuit mijn praktijkruimte in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam als op locatie in heel Nederland. Kenmerkend voor mijn praktijk is dat ik ook in het weekend werk en dat ik graag een mediation inga na een verkennend gratis 1e gesprek.

formeel begin
Een mediation begint formeel met het tekenen van de mediationovereenkomst. Hierin zijn belangrijke afspraken opgenomen over werkwijze, rechten en plichten van iedereen die aan de mediation deelneemt. Zo wordt altijd geheimhouding overeengekomen, zodat gevoelige informatie zonder schroom op tafel gelegd kan worden.

oriëntatiefase
Daarna volgt een verkennende fase waarin het probleem dat jullie opgelost willen zien zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht. In deze fase ben ik vrij actief als gespreksleider. Ik ben neutraal en veroordeel niet maar bewaak wel de balans en de voortgang van het proces. Mijn interventies zijn erop gericht de communicatie productiever te maken en de escalerende principes van het conflict om te buigen. Als dat goed gaat, kunnen jullie het conflict achter je laten en je op de toekomst richten. Belangrijk in deze fase is je eigen belangen zo scherp mogelijk te formuleren. Dat is moeilijker dan het lijkt maar ik sta jullie hierin uiteraard bij.

onderhandelen en overeenstemming
Vervolgens kunnen jullie over oplossingen gaan nadenken. Hierbij wordt gewerkt volgens de principes van het aan de Harvard Universiteit ontwikkelde model voor onderhandelen. In deze fase ben ik minder leidend maar prikkel ik jullie om niet te snel het compromis te omarmen en ook buiten de voor de hand liggende mogelijkheden te zoeken. Dit is een constructieve fase waarin deelnemers soms verrassen met hun creatieve vindingen. Ik bemoei me niet met de inhoud maar help bij het vormgeven van jullie eigen oplossing. Als het goed gaat leidt dit tot overeenstemming die wordt vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst.

NMI mediator
Het Nederlands Mediation Instituut bewaakt de kwaliteit van mediation in Nederland. Ik ben als NMI mediator gebonden aan gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut en op elke mediation die ik doe is klacht- en tuchtrecht van toepassing.

werkwijze..................................